Wraz ze zbliżającym się Nowym Rokiem zbliza się obowiązek raportowania eweidencji VAT w formie elektronicznej dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw
Mikroprzedsiebiorcy będą mieli taki obowiązek dopiero od 01.01.2018
Jeśli więc zatrudniałeś w 2015 i w 2016 roku przeciętnie więcej niż 9 osób pamiętaj że od 01.01.2017 każda transakcja sprzedaży na rzecz innego podatnika oraz każdy zakup z prawem do odliczenia podatku VAT będzie co miesiąc raportowany do Urzędu skarbowego.