Stawka godzinowa w umowach zlecenia

Również od 01.01.2017 prawie każda osoba świadcząca usługi w ramach umowy zlecenia musi za każdą godzinę usługi otrzymać nie mniej niż 13 pln brutto.

Dotyczy to także osób świadczących usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, o ile w twj działalności nie zatrudniają pracowników lub zleceniobiorców.
W praktyce będzie to oznaczać konieczność raportowania ilości godzin spędzonych na świadczeniu usługi.

Szczegóły w COGITO  🙂