Oferta

biuro_rachunkoweBiuro Rachunkowe „COGITO” w zakresie prowadzonej przez siebie działalności doradztwa podatkowego oferuje:

 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z przepisami ustawy
  o rachunkowości;
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku
 • od przychodów ewidencjonowanych;
 • prowadzenie ewidencji VAT;
 • prowadzenie spraw kadrowych i płacowych;
 • prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • prowadzeniem wielu jeszcze innych ewidencji, wymaganych
 • zgodnie z przepisami prawa, których ilość nie pozwala na szersze
  w tym miejscu omówienie.

W ramach naszej oferty przygotowujemy deklaracje
i zeznania podatkowe, deklaracje rozliczeniowe ZUS. Dbamy o ich terminowe dostarczanie właściwym organom, informujemy klientów o ich zobowiązaniach podatkowych, przygotowujemy druki wpłat. Reprezentujemy w postępowaniach kontrolnych
i sprawdzających oraz we wszelkich innych sytuacjach wymagających obecności w urzędach skarbowych
bądź ZUS.

W ramach naszych usług udzielamy porad podatkowych, pomagamy w procedurach zakładania bądź likwidacji działalności gospodarczej.